Psychosociale therapiePsychosociale therapie is voor mensen die psychische, relationele en/of emotionele problemen hebben. De therapeut leert de cliënt vanuit de gedachte van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonomie zelf handelend op te treden en de problemen op te lossen.

Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens te maken met problemen, spanningen of periodes van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Onverwachte situaties of een onverwerkt verleden kunnen het leven verstoren en uit balans brengen. Het veroorzaakt oplopende psychische en lichamelijke klachten, die kunnen leiden tot een gevoel van niet lekker in je vel zitten tot somberheid, angst, machteloosheid, uitzichtloosheid en depressie. Omdat problemen van het ene levensgebied invloed hebben op een ander levensgebied kan men in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Soms is een situatie zo ingrijpend dat mensen vast komen te zitten en het overzicht over het leven verliezen. Het verstoort het evenwicht tussen lichaam en geest, en tussen de sociale leef- en werkomgeving. Het kan helpen die problemen op te lossen door met vrienden of andere mensen te praten. Lukt dat niet meer dan is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Het psychosociale werkveld is veelzijdig, omdat het gerelateerd is aan veel situaties uit de praktijk van het dagelijkse leven.

In het psychosociaal werk gaat men er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, de holistische mensvisie. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest een positieve invloed heeft op ons lichamelijk, sociaal en relationeel welbevinden.
Psychosociale therapie is voor mensen die psychische, relationele en/of emotionele problemen hebben. Dit kan komen door recente gebeurtenissen. Maar de oorsprong kan ook liggen in het verleden. De psychosociaal therapeut helpt de cliënt om te zoeken naar de kern van het probleem en deze te verwerken. De therapie werkt curatief, d.w.z. genezend voor geest en lichaam.
De psychosociaal therapeut leeft zich in de situatie van de cliënten in door goed naar hun verhaal te luisteren; alle gevoelens en de daarbij behorende emoties en lichaamstaal waar te nemen. Dit helpt de cliënten om inzicht te geven in hun situatie. Bewustwording is de sleutel om van start te gaan in het veranderen van denk- en gedragspatronen. De cliënt wordt geleerd vanuit de gedachte van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonomie zelf handelend op te treden en de problemen op te lossen.